Objektsdetalj

Garageplats kall

Ort: Hörby

Objektnr.: 6020199-3001

Tillgänglig fr.o.m: Nu

Dagar publicerad: 176

Beskrivning

Nu har vi lediga garage på Lyckhöjdsgatan 5 - 11

Övrigt

Hyra 310 kronor per månad. 2024-01-01 höjs hyran med 2 %. Om du inte är hyresgäst hos oss tillkommer moms med 25 %.