Objektsdetalj

P-plats

Ort: Hörby

Objektnr.: 6020199-7003

Tillgänglig fr.o.m: Nu

Dagar publicerad: 240

Beskrivning

Nu har vi lediga parkeringsplatser på Lyckhöjdsgatan 5 - 11.

Övrigt

Hyra 75 kronor per månad. 2024-01-01 höjs hyran med 2 %. Om du inte är hyresgäst hos oss tillkommer moms med 25 %.