Objektsdetalj

Carport

Ort: Laholm

Objektnr.: 9010199-2001

Tillgänglig fr.o.m: Nu

Dagar publicerad: 175

Beskrivning

Nu har vi lediga carportplatser på Mejramgången.

Övrigt

Hyra 150 kronor per månad. 2024-01-01 höjs hyran med 2 %. Om du inte är hyresgäst i fastigheten tillkommer moms med 25 %.